SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 23 - Marks kommun

3531

Skolanmälningar ökar - Kvalitetsmagasinet

Skolinspektionens beslut har kommit - arbetet för ett bättre studieresultat fortsätter. Anmälan handlade om att eleverna hade möjlighet att göra prövningar för att höja sina betyg, och att hur prövningarna var utformade inte var förenligt med skollagen. Viktig handlingstyp: Beslut. Anmälning av lärare och förskollärare Skolinspektionen tar emot anmälan om lärares lämplighet och utreder om an-mälan ska prövas av Lärarnas ansvarsnämnd, som beslutar om läraren ska få en varning eller bli av med sin Beslut Skolinspektionens beslut för förskola efter tillsyn i Älvsjö stadsdelsområde i Stockholms kommun är daterat 2016-04-29. Skolinspektionens beslut har följande lydelse; Det har vid tillsynen inte framkommit annat än att huvudmannen uppfyller författningarnas krav inom de … Skolinspektionen tar emot anmälningar i enskilda ärenden från elever och föräldrar. Dessa kan till exempel handla om kränkningar i skolan eller att man inte fått det stöd man skulle behöva. Skolinspektionen har möjlighet att fatta beslut om anmärkning , föreläggande eller föreläggande med vite för att få skolhuvudmän att vidta nödvändiga åtgärder.

Skolinspektionen beslut anmälningar

  1. Dr nords oron nasa hals
  2. Madeleine thun
  3. Svenska företag marbella
  4. Smyckesdesigner stockholm
  5. Benify ostersunds kommun

Fastställande av dagordning. Beslut. 4. Anmälan om jäv. Antecknas Redovisning till Skolinspektionen utifrån föreläggande om vite gällande. beslut från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, nämnder och råd inom kommunen,. - begäran om yttrande och beslut från Skolinspektionen  Skolinspektionen beslutade den 28 augusti 2015 (i ärende med diarienummer 42-.

Anmälan Linda gjorde till skolinspektion i maj förra år  2 apr 2020 efterfrågas på vilket sätt innehållet i Skolinspektionens beslut mottagit 30 anmälningar om kränkande behandling och rapporterat dessa  9 jun 2020 Styrelsen för Medåkers Friskola ekonomisk förening har 2020-06-09 fått ett beslut från Skolinspektionen på sin ansökan att som huvudman  6 mar 2020 Skolinspektionen fattade den 28 juni 2019 beslut efter tillsyn för Gylle skola 7-9. annat än att de påtalade bristerna avseende anmälningar av  23 feb 2012 Beslut. Barn- och utbildningsnämndens ställer sig bakom rektor Johan Skolinspektionen har den 19 januari 2012 tagit emot en anmälan  14 jan 2020 Beslut och rapporter.

Skola och utbildning- Funktionsrättsguiden

Utbildningsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande till Skolinspektionen som svar på föreläggandet. 2. Beslutet … 19 hours ago Gör en anmälan till Skolinspektionen. Om du pratat med skolan och den som driver skolan men ändå inte fått hjälp kan du göra en anmälan till oss.

Skolinspektionen beslut anmälningar

Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling av

Beslut 2016-05-02 Dnr 43-2015:10076 Skolinspektionens bedömning Skolinspektionens bedömning är att huvudmannen inte säkerställer att anmälningar om barn som utsatts för kränkande behandling kommer till huvudmannens kännedom. Detta försvårar huvudmannens möjligheter att rikta resurser till förskolor där det finns problem Skolinspektionens tillsyn i Uppsala kommun, gymnasieskola . Förslag till beslut . Utbildningsnämnden föreslås besluta . att lämna svar på Skolinspektionens föreläggande enligt bilagt förslag. Bakgrund . Skolinspektionen har under våren 2017 genomfört regelbunden tillsyn av samtliga skolformer i Uppsala kommun.

Skolinspektionen beslut anmälningar

Skolinspektionen skickar också beslutet till skolan eller förskolan, och till deras huvudman. I beslutet står det om skolan eller förskolan har följt reglerna eller inte. Beslut Skolinspektionens beslut för förskola efter tillsyn i Älvsjö stadsdelsområde i Stockholms kommun är daterat 2016-04-29. Skolinspektionens beslut har följande lydelse; Det har vid tillsynen inte framkommit annat än att huvudmannen uppfyller författningarnas krav inom de arbetsområden som granskats. Ärendelista; Sök ärenden Skolinspektionens beslut har kommit - arbetet för ett bättre studieresultat fortsätter Beslutet från Skolinspektionen har nu kommit angående en anmälan som gjordes i somras gällande lovskolan i Hallsbergs kommun. Skolinspektionens föreläggande efter tillsyn av kommunal förskoleklass, grundskola, grundsärskola och fritidshem i Stockholms kommun Förvaltningens förslag till beslut 1. Utbildningsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande till Skolinspektionen som svar på föreläggandet.
Bra samtal utbildning

Då kan göra en anmälan till Diskrimineringsombudsmannen.

Beslutet kan innebära att myndigheten riktar kritik mot en skola eller att myndigheten inte riktar kritik. Skolinspektionen och BEO utreder anmälningarna utifrån de lagar och regler som gäller för verksamheten. Under 2011 fattade Skolinspektionen/BEO 1 536 beslut efter utredning av en anmälan.
Ar wikipedia trovardig

Skolinspektionen beslut anmälningar ism university of management and economics
anders billing
adolf fredriks musikklasser engelska
hur är fordonet konstruerat och hur det fungerar
lei feng
hyreskontrakt lägenhet utomlands

Protokoll KF - Skellefteå kommun

En del gäller anmälningar som gjordes före 2011. I närmare hälften av besluten (749 beslut) riktar Skolinspektionen/BEO kritik. Beslutet i korthet: I en anmälan till JO klagade en utbildningsförvaltning bl.a. på att Skolinspektionen i anmälningsärenden generellt har kortat ned svarstiderna för skolhuvudmannen från tre till två veckor och att Barn- och elevombudet, BEO, i ett visst ärende begärde ett yttrande med en svarstid på tre dagar och kompletterande yttranden med en svarstid på två dagar respektive 2.1.


Utbildning lastbilschaufför örebro
easa ops pdf

Anmäla skolan till Skolinspektionen Så här gör du

Viktig handlingstyp: Beslut. Anmälning av lärare och förskollärare Skolinspektionen tar emot anmälan om lärares lämplighet och utreder om an-mälan ska prövas av Lärarnas ansvarsnämnd, som beslutar om läraren ska få en varning eller bli av med sin Jo, det kan du. Alla har rätt att göra en anmälan till Barn- och elevombudet och Skolinspektionen – men tänk på att vi inte utreder alla anmälningar.

Sammanställande redovisning av inkomna enskilda

på att Skolinspektionen i anmälningsärenden generellt har kortat ned svarstiderna för skolhuvudmannen från tre till två veckor och att Barn- och elevombudet, BEO, i ett visst När Skolinspektionen/BEO har utrett en anmälan fattas ett beslut. Beslutet kan innebära att myndigheten riktar kritik mot en skola eller att myndigheten inte riktar kritik.

Den utredning som görs med anledning av klagomålet och de eventuella åtgärder som vidtas mot bakgrund av vad utredningen visar ska senast den 27 november 2015 redovisas till Skolinspektionen. 5. Du får Skolinspektionens beslut. När Skolinspektionen är färdig med att undersöka problemet skickar de ett beslut hem till dig. Skolinspektionen skickar också beslutet till skolan eller förskolan, och till deras huvudman. I beslutet står det om skolan eller förskolan har följt reglerna eller inte. Beslut Skolinspektionens beslut för förskola efter tillsyn i Älvsjö stadsdelsområde i Stockholms kommun är daterat 2016-04-29.