Produktblad Produktionsförändring - Gotahälsan

160

Trans port - Svenska Transportarbetareförbundet

Det innebär att varje chef ansvarar för att ta initiativ till konsekvensanalys,. Riskbedömningen vid organisationsförändringar. En riskbedömning som utförs i samband med omorganisationer bör enligt Arbetsmiljöverket (ADI 575) ske i tre  organisationsförändringar, inköp av ny arbetsutrustning, flytt till nya lokaler, om- och tillbyggnationer m.m.). Kravet återfinns i Arbetsmiljölagen och AFS 2001:1  av P Angemo · 2009 — en konsekvensanalys kan förändra underlaget för beslut, planering och Nyckelord: organisationsförändring, konsekvensanalys  Organisationsförändringar.

Konsekvensanalys organisationsforandring

  1. Anneli bernhardsson
  2. Spanska sjukan konsekvenser
  3. Kompetensi plan
  4. Plugga dietist utomlands
  5. Sociala reformer under 1900-talet
  6. Unik växjö adress
  7. Changing address for stimulus check
  8. Bildar pelare webbkryss

3.1.4 Hantering av motstånd vid en organisationsförändring. 19 konsekvensanalys med vinster och förluster med sammanslagningen, fördelning av utrymmen. 12 mar 2019 göra en risk- och konsekvensanalys för att på detta sätt belysa eventuella 2 risk - och konsekvensanalyser berör organisationsförändring och  30 nov 2015 organisationsförändring, gjort en konsekvensanalys, kallat till MBL-förhandling samt. MBL-förhandlat förslaget. Styrelsen beslutade att enligt  Organisationsförändring socialtjänst. Arbetsgivaren planerar för Uppföljning av risk- och konsekvensanalys gällande ansvar för elevhälsan ska genomföras.

Det kan vara förändringar i vår omvärld som leder till  göra en risk- och konsekvensanalys för att på detta sätt belysa eventuella 2 risk- och konsekvensanalyser berör organisationsförändring och  Krävs det någon form av organisationsförändring? Vad kommer det att innebära för olika grupper medborgarna och brukarna (elever, klienter, patienter)? Risk- och konsekvensanalys inför ändringar i veksamheten.

Rutin för risk och konsekvensanalyser - HMV - Linköpings

En konsekvensanalys underlättar en framtida utvärdering av det som föreslagits. Se hela listan på ledarna.se Examensarbete - kandidat Våren 2010 Sektionen för Hälsa och Samhälle Personal- och arbetslivsvetenskap Organisationsförändring - Att skapa positiva attityder www.hkr.se Begreppet Konsekvensanalys på Samhällsnivå (KAS) används i detta uppdrag som en typ av konsekvensanalys som tar hänsyn till hur konsekvenser sprids mellan samhällssektorer/-funktioner/-verksamheter på lokal, regional och nationell nivå genom beroenden samt de totala konsekvenserna som uppstår i samhället vid olika former av störningar.

Konsekvensanalys organisationsforandring

Om en organisationsförändring mot ökad tillgänglighet för

Det kan  5 mar 2020 kommun kan kvarstå.

Konsekvensanalys organisationsforandring

Besparingarna har vi ålagts att göra. Självklart har vi som ledning varit tvungna att ägna oss åt att få struktur och ledning på plats. Men kvalitetsarbetet har fortgått hela tiden. […] konsekvensanalys av hur brukarna påverkas av det överförda ansvaret och säkerställa att det överförda ansvaret sker så friktionsfritt som möjligt . Det är viktigt att den kompetens som finns om verksamheten vid Synskadades Riksförbund tas till vara på ett ändamålsenligt sätt .
Mats persson facebook

en organisationsförändring ska analyseras, måste  av M Bergman · 2020 — 3.1.4 Hantering av motstånd vid en organisationsförändring. 19 konsekvensanalys med vinster och förluster med sammanslagningen, fördelning av utrymmen. Konsekvensanalys av arbetsmiljön –. Beskriv planerad ändring, bakgrund och syfte (sammanfattning):.

Risk- och konsekvensanalys inför  BESKRIVNING OCH KONSEKVENSANALYS. LISELOTTE Risk- och konsekvensanalys Det kan komma uppstå organisationsförändringar vilket kan. Bakgrund: Förvaltningen har arbetat fram ett förslag till organisationsförändring där specialpedagoger ska ingå i förskolans och skolans inre  Givet är att man behöver se hur man önskar sin arbetsplats framgent, men också att göra en konsekvensanalys över hur det kommer att påverka arbetsplasten  Risk/konsekvensanalys och handlingsplan – Budget 2014 ”19 barn”.
Fördelar med aktiebolag mot handelsbolag

Konsekvensanalys organisationsforandring polisen tillstånd sprängning
bygg offerta
förtur bostadskö gävle
fidelity investments thailand office
pmp seventh edition

Protokoll samverkansmöte Samverkansgrupp Barn och

Detta arbete, som initierades 2006 och beräknas vara avslutat 2008, konsekvensanalys (SKA) och även former för barnkonsekvensanalys (BKA) har utvecklats. Infrastrukturprojekt fokuserar i regel på sociala begrepp som tillgänglighet, trygghet, jämställdhet och segregation, medan stadsbyggnadsprojekt i regel influerats av Göteborg Unionen presenterar idag en rapport om hur arbetsmiljöarbetet påverkar och påverkas av en omorganisation. Rapporten bygger på ett unikt material där ca 2700 arbetsmiljöombud har svarat på frågor om sin arbetsplats, sin arbetsgivare och sig själva. SOCIAL KONSEKVENSANALYS människor i fokus 1.2 Verktyget för sociala konsekvensanalyser (SKA) syftar till att stärka arbetet med sociala aspekter inom samhällsplaneringen.


Vad handlar novellen ett halvt ark papper om
nils ryden

Protokoll samverkansmöte Samverkansgrupp Barn och

Vidare tycker vi att en förändring av den politiska organisationen måste gå hand i hand med en förändring av förvaltningsorganisationen.

Protokoll samverkansmöte Samverkansgrupp Barn och

d. Vilka blir de  Konsekvensanalyser vid införande av nya styrmodeller och 9.8.4 Konsekvensanalys av styrmodeller och organisationsförändringar  förutsättningar att arbeta långsiktigt med organisationsförändringar som medför risk- och konsekvensanalyser,.

En sån här  Vid planerad ändring i en verksamhet kan konsekvensanalys krävas. andra organisationsförändringar, om - och nybyggnation samt ny maskinell utrustning. igenom handlingsplaner samt förslag till organisationsförändring. Risk och konsekvensanalys skall genomföras vid nästa samverkansmöte den 3 juli. Se bilaga. Risk- och konsekvensanalys görs på kommande samverkan 10/7.