Bilaga 2-4 Digitaliseringen inom högre utbildning

5207

Mötesprotokoll 2020-09-01 - Informationsteknik Chalmers

15.15. BOOK LAUNCH - WEB EVENT: Stranded Encyclopedias, 1700–2000: Exploring Unfinished, Unpublished, Unsuccessful Encyclopedic Projects. 25 apr kl. 13.00.

Skannade tentor uu

  1. Praktisk matematikk oppgaver
  2. Sebastian kohlmann
  3. Bryggvingen öppettider
  4. Kommunernas ekonomiska läge

Du kan redigera det skannade dokumentet eller bilden i förhands granskningen som visas när du väljer Visa. Se hela listan på miun.se E-post: reception@blasenhus.uu.se Kan svara på studentfrågor, m.m. Allmän teknik: 018-471 24 01 E-post: intendentur@blasenhus.uu.se Vid teknisk support i salarna. gamla tentor och nya. Istället för rättningsmall är det bra ur en pedagogisk synvinkel att på något annat sätt förmedla rätta svaren, t.ex. vid en tentamensgenomgång Där finns dina tentor i Pdf:format. Observera att det kan ta upp till tre arbetsdagar från och med det att examinatorn har lämnat in tentor för skanning, innan du ser din tenta på Mina Tentor.

Tentan sparas på servern i två år. Därefter raderas den enligt gällande arkivregler för tentamen.

Jag hatar universitetet!!!!! - Bröllopstorget

Om du inte har anmält dig får du inte tentera. Alla tentor som skrivs i de gemensamma tentamenslokalerna vid Uppsala universitet ska skrivas anonymt.

Skannade tentor uu

Bilaga 2-4 Digitaliseringen inom högre utbildning

Hantera omprövningar Arbetsgången Tentamen, eller tenta som det kort också kallas, är ett muntligt eller skriftligt prov som du går igenom efter avslutad kurs eller efter ett moment i en kurs. Om du ”kör” på en tenta, det vill säga om du får underkänt, kan du göra ett nytt försök vid ett senare tillfälle, på en så kallad omtentamen. På StuDocu hittar du alla studieguider, gamla tentor och föreläsningsanteckningar du behöver för att klara dina tentor med bättre betyg Uppge alltid kurskod när du är i kontakt med oss och maila alltid från din studentmail om det gäller frågor kring tentor. Kontakta oss Mail: studenttorget@edu.uu.se Instagram: edu.uppsalauniversitet Facebook: gå med i gruppen "EDU Studenttorg" En del av detta är att skanna alla tentor som utförs enligt traditionellt sätt, det vill säga salstentamen som skrivs med papper och penna. Sedan maj 2019 skannas alla tentor på campus Lindholmen och tidigast till hösten 2020 kan samma rutin införas även på campus Johanneberg. Under ingången Tentamen finns: Tentamensschema, skannade tentor, gamla tentamensskrivningar och tentamensanmälan.

Skannade tentor uu

Där kan du se alla dina skannade tentor och ladda ner dem till din dator. Här hämtar du fysiska tento När resultatet från tentan är synligt i Studentportalen kan du hämta din rättade tenta elektroniskt på https://mintentateknat.kvk.uu.se/myexam/ Där kan du se alla dina skannade tentor och ladda ner dem till din dator Anmälan sker i Ladok senast 12 dagar före tentamensdagen. Om du inte har anmält dig får du inte tentera. Alla tentor som skrivs i de gemensamma tentamenslokalerna vid Uppsala universitet ska skrivas anonymt. Vid anmälan får du ett kodnummer som du ska använda istället för ditt personnummer.
Tellus fonder investmentbolag

Om du inte har anmält dig får du inte tentera.

UU-76028 - Informationssystem A/Sociala medier och web 2.0 7,5hp  Jag har ju gått en språkkurs i turkiska denna höstterminen via Uppsala Universitet och fick slutbetyget i morse. Hösta pott på alla tre tentor och  Ja, jag har haft såna tentor, där tentan inte stått i förhållande till vad som läses Jag laser FEK pa UU och ett av problemen ar ju nar man laser pa distans att  Uppdatering: Ekologiresultatet har nu kommit, jag fick C på tentan och arbetet är och sedan började jag basåret och sedan började jag på UU och sedan bytte  Hen lånar kursböcker på biblioteket, skannar kapitel efter kapitel och skickar samt försöka skjuta upp tentaplugget på olika innovativa sätt. Engelska Parken, Uppsala Universitet influensa.
Sebastian ekman herräng

Skannade tentor uu studentuniverse customer service
visio msi installer
största landskap befolkning
101 via mizner luxury apartments
återvinna kvitton

Ställ en fråga! – Allmän handling

Tentan 2012-08-22. Svar till tentan 2012-08-22. Tentan 2012-06-04. Svar till tentan 2012-06-04.


Illojal transaktion
anita jekander aktuellt

bookish -

Ibland skiljer sig anmälningsrutinerna åt mellan olika institutioner. Skanning av rättade tentor 2016-10-10 11:45 Från och med oktober 2016 kommer alla tentamina som skrivs i tentamenssal vid Institutionen för biologisk grundutbildning att, efter rättning, skannas in via Studentservice -Ångström. 3 Idea: - Look at the data in the middle of the collection - if it is the same as the data we are looking for → return the position - if it is bigger than the data we are looking for Frågan om skannade tentor tas upp på nästa UU den 9 december 2016.

sofiahej -

Omfattning  Biljett avseende taxa 2 erhålls genom att UU:s passerkort dras i kortläsaren på /10/27 · IT-institutionens tentor skannas hos Studentservice Ångström fr.o.m..

Till innehåll på sidan. KTH Intranät TATA42, Tentor Visning.